Toteutimme kampanjan Estlander & Partnersille vuonna 2011.

Estlander & Partners kampanjaa toteuttiin Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Toteutimme suomalaiselle Estlander & Partners varainhoitoyritykselle promootion Helsinki-Vantaan lentoasemalla. Promootion tavoitteena oli lisätä yrityksen tunnettuutta sekä tehdä uusasiakashankintaa.