EU:n uusi -tietosuoja-asetus (2016/679) astuu voimaan toukokuussa 2018 ja se sääntelee henkilötietojen käsittelyä. Tietosuoja koskee sekä julkisia että salassa pidettäviä henkilötietoja, joita saa käsitellä vain laissa säädetyin edellytyksin.
Promotion Point Oy on toiminnassaan sitoutunut uusien tietosuojalakien ja -asetusten noudattamiseen kaikessa toiminnassaan nyt ja tulevaisuudessa.

Tietosuojakäytännöt
Evästeet